Gå frem til Habibi Kaldoc
Gå opp til Top
Gå tilbake til Den siste Skanse

"Stjerner lyser hvite."

Høstlaiv 2002

Stjerner lyser hvite var en liten laiv arrangert av Unni Solberg-Mortensen og Trond Solberg-Mortensen. Det var omtrent tyve spillere, og blåkorshytten var vertshuset hvor alle bodde.

Vi befinner oss i det østlige Geneland på et lite hvertshus hvor datteren i vertsfamilien skal gifte seg med sønnen i en besøkende familie. Selvsagt byr dette på intriger og forviklinger, og mye av intrigene var hentet fra de nygifte arrangørenes eget bryllup.

Selvsagt er det mer enn de overfladiske gifteproblemene som dukker opp, og mot slutten av laiven får vi for første gang på en av disse laivene se de Gudene som blir dyrket i Carintia og Lombedokk sende frem sine hjelpere og aktivt gripe inn i sine tilbederes liv.

Kanskje dette blir en pekepinn for mer som kommer i Carintias historie? Har de mange lange krigshandlingene i Carintia vært et tegn på noe mer? Og vil man trenge Gudenes hjelp for å overkomme disse nye truslene?

Tittelen henspeiler på at det er noen der oppe og at deres lys når ned til oss...