Gå frem til Harpa
Gå opp til Top


Villemann og Magnhild

Denne sangene er ikke den som har vært sunget mest på disse laivene, men det har nok dukket opp på alle de som har utspilt seg i Carintia.

Egentlig er dette en tradisjonell norsk folkevise, og den foreligger med forskjellige melodier og mange tekst versjoner. Tilsammen har det vært telt hundrevis av vers. Her er bare noen få gjengitt.

Andre og fjerde linje er lik i alle versene, og bare gjengitt i første vers her.

Villemann gjekk seg te' storan å,
-Hei fagraste lindelauvi alle-
der han ville gullharpa slå
-For dei runane lystar han å vinne.-

Villemann gjenge for straumen å stå,
mesterleg kunne han gullharpa slå.

Han leika med lente, han leika med list,
og fugelen tagna på grønande kvist.

Men då steig trolli opp or djupaste sjø,
det gjalla i berg og det runga i sky.

Då slo han si harpe til bonns i sin harm,
og utvinner krafti av trollenes arm.