Gå frem til Fiskermannen
Gå opp til Top
Gå tilbake til Ravnene

Vänner och Fränder

Dette er en svensk folkesang som vi har brukt mye på de senere laivene. Dessverre krever den ganske mye av sangerens stemme, men når det først er noen med bra stemme som synger den, er det meget vakkert.

Tredje linje er lik i alle versene, og er her bare gjengitt i første vers.

Vänner och fränder de lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år
-Uti rosen:-
Lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år

Dig vil vi giva en kungason til man
Som haver mera guld än lille Roland haver land
Kungason til man
Som haver mera guld än lille Roland haver land

Om lördan och söndan budet utgikk
Om måndan och tisdan skull skådas vad hun fick
Budet utgikk
Om måndan och tisdan skull skådas vad hun fick

Om onsdan och torsdan blandadest vin
Om fredan och lördan dracks hedersdagen in
Blandadest vin
Om fredan och lördan dracks hedersdagen in

De drucko i dagar, de drucko i två
Men inte ville bruden åt sängarne gå
Drucko i två
Men inte ville bruden åt sängarne gå

De drucko i dagar, de drucko i tre
Men inte ville bruden åt sängarne se
Drucko i tre
Men inte ville bruden åt sängarne se

Då kom där in en liten sjödräng
Och han var alt klädd uti blå kjortelen
Liten sjödräng
Och han var alt klädd uti blå kjortelen

Han ställde sig ved bordet och talade så
Jag ser endast masterna som där gå
Talade så
Jag ser endast masterna som där gå

Så lyser det Jungfrun at högan loftet gå
Så springer hon den vägen mot sjöstranden låg
Högan loftet gå
Så springer hon den vägen mot sjöstranden låg

Hon sprang uppå stenar, hon sprang uppå tå
Men aktade sig väl for böljorna de blå
Sprang uppå tå
Men aktade sig väl for böljorna de blå

Så bjödo de henne i skeppet in
Och bjöd henna att dricka båd mjöd och vin
Skeppet in
Och bjöd henna att dricka båd mjöd och vin

Jag ser, jag ser på dina vita fingrar små
Att vigselring ej suttit på den förrän i går
Vita fingrar små
Att vigselring ej suttit på den förrän i går

Jag ser, jag ser på dina guldgula hår
Att brudekrans ej suttit på dem förräne i går
Guldgula hår
Att brudekrans ej suttit på dem förräne i går

Jag ser, jag ser på dina snövita bröst
Att de ej har varit nogon småbarnatröst
Snövita bröst
Att de ej har varit nogon småbarnatröst

Og Jungfrun hon lägger sig vid lille Rolands sida
Hon känner sig varken sorgsen eller kvida
Lille Rolands sida
Hon känner sig varken sorgsen eller kvida