Gå frem til Ravnene
Gå opp til Top
Gå tilbake til Vinden

Spøkelsesdansen

Denne sangen ble skrevet av Torgny Aanderaa til laiven Bjørgestølen. Etter dette har den vært et populært innslag på laivene i Bergen.

Gjengitt med tillatelse.

Kom og dans med meg, for natten er snart over.
Kom og dans med meg, jeg føler meg forlatt.
Kom og dans med meg, din elskede, hun sover.
Dans med meg, kjære, dans med meg i natt.

Kom og ta min hånd, så danser vi på engen.
Kom og ta min hånd, så danser vi til skogs.
Kom og ta min hånd, din kjære varmer sengen.
Dans med meg, kjære, danse deg til blods.

Ta med i din favn, og kyss meg mens vi danser.
Ta meg i din favn, og glem nå tid og sted.
Ta meg i din favn, jeg døyver dine sanser.
Dans med meg, kjære, dansen gir deg fred.

Månen lyser klart, og snart så er vi fremme.
Månen lyser klart, jeg vet nok hva du vil.
Månen lyser klart, og jeg, jeg vil det samme.
Dans med meg, kjære, dans et stykke til.

Kyss meg på min hals, det lar jeg deg så gjerne.
Kyss med på min hals, og la meg kysse din.
Kyss meg på min hals, der borte ligger tjernet.
Dans med meg, kjære, dansen gjør deg min.

Hold meg tett inntil, legg armene om livet.
Hold meg tett inntil, og vær nå ikke redd.
Hold meg tett inntil, vi vandrer gjennom sivet.
Dans med meg, kjære, dans til tjernets bredd.

Vannet føles kalt, men la det ikke bry deg.
Vannet føles kalt, på bunnen av min sjø.
Vannet føles kalt, og her i dypet bor jeg.
Dans med meg, kjære, danse, du er .