Gå opp til Top
Gå tilbake til Trollferd

Carintia

Denne sangen ble først sunget på Siste Skanse, og ble fort omdøpt til Carintias nasjonalsang. Teksten er diktet av Torgny Aanderaa.

Mel.: O Helga natt

Carinthia, du landet i mitt hjerte
Jeg kjemper stolt for din frihet og fred.
Når østens hunder sist din grense truet,
kun nederlaget og tapet de led.

Ved elvens bredder stoppet vi barbaren
Denne gangen når han aldri Ga.

Fremad, soldater! Gi alt for fedrelandet!

%Vi kjemper for deg, vårt elskede Carinthia!%


Thomas, Øystein, Elling, Eskil, Espen og Torgny i en Carintisk ridderleir.