Hvilken nasjonalitet har du?

Her kommer 18 spørsmål for å avgjøre hva som er ditt hjemland i Hildreheimen.

De nasjonene som er med:

De som ikke er med:

Gå til første spørsmål.