Gå tilbake til Fremmede folk
Gå opp til Top
Gå frem til Historie

Kalender

Kalenderen baserer seg på et måneår, med 12 måneder med gjennomsnittlig 29,5 dager (ettersom det er omtrent 29,5 dager mellom hver nymåne). Månedene nummereres fra 0 til 11, og begynner ved nymåne med dag 0. Månedene nummerert med partall (0, 2, 4, ...) har 30 dager, de andre har 29.

En måned er oppdelt i fire uker på syv dager. Ettersom bare 28 dager kan være med i ukene, regnes ikke nymånedagen, 'awwal, med i ukene, og heller ikke badh, fullmånedagen, i måneder med 30 dager. Dagene i uken omtales med navn; for enkelhets skyld kan vi bruke søndag, mandag, tirsdag... En måned ser da slik ut:

29 dager:
'awwal; Uke 0; Uke 1; Uke 2; Uke 3;
30 dager:
'awwal; Uke 0; Uke 1; badh; Uke 2; Uke 3;

Ettersom månedene bare er på 29,5 dager blir året på bare 354 dager, mot solårets 365,25. Månedene forskyves således hvert år i forhold årstidene, men dette er ikke så farlig, ettersom det ikke er så stor forskjell på årstidene i Kaldoc.

Årene regnes etter Taluqa, da det gamle Kaldociske riket gikk under, og kaledeerne gikk over til å være nomader.