Gå tilbake til Gjestfrihet
Gå opp til Top
Gå frem til Maktstrukturer

Khaal og qaraaba

Khaal--stamme

Det kaledeiske folket bestod opprinnelig av syv forskjellige stammer, khaal, som kom til det nåværende Kaldoc på flukt fra en fiende som har vært glemt i flere tusen år. De slo seg etterhvert sammen med andre folkeslag i nærheten, og disse ble tatt opp som nye stammer. Denne formen for assimilering har fortsatt opp igjennom tidene, og etter at Dalgeerne ble innlemmet omkring år 420, har tallet på stammer vært 49.

Mye av khaalenes funksjon har forsvunnet etterhvert som grensene mellom dem har blitt visket ut, men en del tradisjoner holder man fremdeles på; for eksempel er Kaldocs landområder fordelt mellom stammene etter deres tradisjonelle tilholdssteder, det samme gjelder enkelte handelsruter.

Mange kaledeere har hatt et nesten nasjonalistisk forhold til sin khaal, og nå som kasmenistanernes innflytelse er redusert, begynner disse følelsene å våkne til live igjen. Det har blitt vanlig å kle seg i khaalens farger, og gjenoppta gamle fester og tradisjoner.

'aal--slekt

Mens stammetilhørighet etterhvert har blitt mindre viktig, har betydningen av 'aal, slekt, stadig økt. Slekten er en kaledeers viktigste (og eneste, etter at kasmenistanerne okkuperte landet) sosiale sikkerhetsnett. Hvis man havner i økonomisk nød, har ens slektninger plikt til å hjelpe, og blir man utsatt for noe kriminelt, er det slektens oppgave å påse at walier og quadier gjør sitt for å ordne opp.

En slekt består som oftest av såpass få personer at man har en rimelig sjanse til å kjenne dem alle, men enkelte av de gamle og ærverdige slektene er så store at det er nærmest umulig å få oversikt over dem. Normalt deler en slekt seg ganske naturlig når den blir for stor--en slekt består vanligvis av kvinner og ugifte menn med felles oldemor eller tippoldemor, samt de som har kommet til slekten ved inngifte.

Slekt kan også bety sosial status, særlig for de som tilhører de gamle slektene, som kan føre sin linje tilbake til historiske berømtheter. Særlig etter den kasmenistanske invasjonen har dette blitt viktig; for mange er det lettere å stole på noen som kommer fra en velkjent og vel ansett slekt, enn en som man ikke vet noe som helst om.

Qaraaba--familie

Familien er kanskje det viktigste i en kaledeers sosiale liv, og består av ens aller nærmeste; mor, far, ugifte barn, ugifte tanter og onkler, eventuelt besteforeldre, kanskje også gifte barn og deres ektefeller. Familien bor og reiser sammen; hvis man flytter ut av familiens telt, danner man sin egen familie.

I tillegg til å kle seg i familiens farger, er det vanlig å markere familietilhørighet i navnet, enten ved å legge familienavnet til etter sitt eget navn, for eksempel Sheherasade al-Samara, eller ved å referere til sin mors (eller fars) navn; Kalmaneira kera Kalmajid. Sistnevnte form (kera) er den eldste måten å markere familietilhørighet på, og er populær hos embedskvinner og satara'yad'Kala. Enkelte krigere refererer til sin fars navn (hvis han også var en stor kriger), som i Sulaiman bin Sa'ud eller Isan ibn Mustafa.

Det er vanlig at familien har felles økonomi, og at familiens medlemmer bringer sine inntekter til familiens overhode, som regel moren i huset.

Kaledeerne har et fleksibelt forhold til familie. Dersom man ikke har ønsket slektskapsforhold fra naturens side, kan man ordne dette gjennom et rituale; for eksempel kan to fjerne slektninger som er gode venner, gjøre seg til fetter og kusine, eller man kan ta til seg et foreldreløst barn, og gjøre det til sitt eget. Det nye familieforholdet vil være gyldig og akseptert både juridisk og sosialt.

Khafiyr

Å markere stamme og slektstilhørighet med fargede bånd, khafiyr, er en av de eldste kaledeiske tradisjonene. Det vanligste er å bruke lange tøystykker av bomull, lin eller silke, og knytte dem om livet som et belte, slik at endene henger ned omtrent til knærne. En annen variant er å bruke tynne remser og surre rundt hodeplagget, med en "hale" hengende ned på skuldrene eller ryggen. Det er heller ikke uvanlig å pynte våpen på denne måten.

Hver khaal har sin måte å vikle sin khafiyr på, men for nesten alle er det bare en enkel variasjon over følgende grunnleggende regel; smale remser i 'aalens farge vikles rundt et bredere tøystykke i khaalens farger, og eventuelle andre dekorasjoner festes på før khafiyren knyttes om livet.

Bruk av khafiyr har vært dårlig likt blant kasmenistanerne, men det siste året, etter at dronningen kom tilbake, har bruken tatt seg opp. Det er få av de yngre som kan gjenkjenne khafiyren til andre enn de største stammene, og svært få kan identifisere mer en to-tre slekter, men alle kjenner til dronningens slekt, Kalan. Kalan har sølv som sin farge, og er av khaal Janna, som har svart som sin farge; khafiyren blir dermed sølv viklet rundt svart (de som ikke har råd til sølv, bruker gjerne en annen blank metalltråd, eller i nødsfall hvit silke). Kalan er en gammel slekt, og de eldre slektene blir sjelden delt, så kan nesten regnes som en liten stamme; de fleste familiene i Kalan legger derfor til sine egne farger i khafiyren.

Enkelte posisjoner i samfunnet har spesielle regler for khafiyr, enten ved at det legges til spesielle farger, eller ved å bruke en helt egen khafiyr, uavhengig av slekt og stamme.

De syv opprinnelige stammene

Det meste av stammenes særpreg er forlengst visket ut, men likevel assosierer man dem fremdeles med spesielle ting, og nå som følelsene for ens khaal har begynt å våkne til live igjen, er det mange som prøver å gjenopplive sin khaals særpreg.
Janna
har svart i sin khafiyr, og regnes som den edleste av de syv, for dette er stammen som dronningen kommer fra. Janna er ofte assosiert med visdom og nærhet til Kala; mange prester kommer også fra denne stammen.
Jamiyl
er kjent for skjønnhet og vakkerhet, og har lys bladgrønn som sin farge. For lenge siden var dette den mektigste av stammene, men den er nå forbigått av Janna og Jalaba.
Junuwd
har tradisjonelt vært stammen mektige krigere har kommet fra, og fremdeles er det den som har mest kunnskap om kamp og krig. Junuwd har rødt i sin khafiyr.
Jaww
er kjent for kunst og musikk, og har blått i sin khafiyr.
Jany
har grønt i sin khafiyr, og har jordbruk og husdyr som sin spesialitet.
Jalaba
er stammen med de snedigste handelskvinnene, og de dyktigste håndverkerne. Jalaba har hvitt i sin khafiyr, ofte silke hvis det er tilgjengelig.
Jinn
er den minste av de syv opprinnelige stammene, og har gul som sin farge. Jinn er kjent for sine mange mystikere, magikere og drømmevandrere.

De andre 42 khaalene har selvfølgelig også sine farger og tradisjoner, og det er flere av dem som kan måle seg med de syv i både størrelse og status.

Andre raser

Blant kaledeerne finnes det også folk som ikke er mennesker. De fleste av disse tilhører Jinn-stammen, men de finnes også i andre stammer (ofte med blandet blod). De vanligste rasene (utenom mennesker) er
Sabaa
ser stort sett ut som mennesker, ihvertfall for de som ikke har levd lenge nok med dem til å legge merke til forskjellene. Sabaa-folket ser ut til å være mer tilpasset ørkenen enn vanlige mennesker; de tåler varmen, tørsten og sanden langt bedre. De eldes også saktere (en hundreåring kan se ut til å være 20-30 år), og lever lenge. Dessverre er de ikke særlig fruktbare, det er få som får mer enn ett eller to barn. Under okkupasjonen har mange sabaa'er lidd en unaturlig død i ung alder, derfor er det langt færre av dem nå enn tidligere.
Djinner
er magiske vesener. Enkelte av dem liker å ta fysisk form for en kortere eller lengre periode, for å leve tilnærmet vanlige liv. Det finnes også djinner som bor inni ting (lampeånder, for eksempel), men disse kan vel ikke helt regnes som en del av samfunnet.
Alver
finnes i to typer; ørkenalv og skogsalv. Ørkenalv er vanligst i Kaldoc; de bor i huler under bakken ute i ørkenen, og kommer stort sett bare frem om natten, i måneskinn. De holder seg stort sett for seg selv, men de driver litt handel for å få tak i nødvendige varer. Alvene har trukket seg enda mer tilbake etter at kasmenistanerne kom.