Gå tilbake til Kalender
Gå opp til Top
Gå frem til Kart

Historie

Eldre historie

Det vil her være riktig å konsultere en av autoritetene på området, og vi bringer derfor et utdrag av sammendraget av "Siyra Kala", skrevet i år 374 av nur-Zamira al Sa'ud kera Amanna, tidligere vesir under dronning Kalzira.

Det kaledeiske folk har en lang historie, lengre enn noe annet folkeslag. Der andre ikke klarer å huske lenger enn til den Store Krigen, kan vi føre vår historie flere tusen år bakover i tid.

Den første personen som for oss er interessant å betrakte, er den store profeten Kal'der'kyra, som levde omtrent fire tusen år før vår nåværende tidsregning begynte. Fra hennes skrifter kjenner vi historien om Kal'var'xenia i Taxa, og ikke minst den vidunderlige fortellingen om Kalodenias reiser.

Kal'der'kyra hadde flere store åpenbaringer, som har gitt oss mye kunnskap om Kala og verdensordenen. I hennes lovtekster finner vi blant annet de velkjente reglene om slakt og tilberedning av mat.

···

I dronning Kal'var'ferias regjeringstid [omtrent 3800 år siden] skjedde en stor oppblomstring av kultur. Mange store filosofer og profeter levde på denne tiden, blant dem kan nevnes filosofen Kalkyleria, som fremsatte en rekke viktige lover i matematikken, og profeten Kalren, kjent for sitt store lovverk Rettferdighet og Kalas nåde.

Kal'var'ferias datter Kal'var'zora er velkjent for sine mange reiser, og sitt forsøk på å forene hele verden til ett rike. Ved hennes død strakte riket seg helt til øyene i vest, men det falt fra hverandre ikke lenge etterpå. Helt uten nytte var det likevel ikke; mange fremmede folk fikk på denne måten lære om Kala, og det ble opprettet handelsforbindelser over hele verden.

···

På Kal'var'geras tid raste en voldsom krig over verden, slik profetene hadde forutsagt. De ville barbarer fra øst, ledet av en av Haÿyas sheytaner, søkte å utslette alt som fantes av liv; og deres hat var størst mot kaledeerne, Kalas folk.

Da krigen var over, lå verden i ruiner, og det tok flere generasjoner å bygge opp igjen våre byer. Som en hyllest til Kala ble byene kledd med marmor og utsmykket vakkert, og slik sto de i flere tusen år, inntil de igjen ble ødelagt under sawaad'harb.

···

Sawaad'harb, den Store Krigen, har vært tema for utallige bøker, og det ville være overmodig å prøve å gi en nøyaktig beskrivelse på bare noen få sider. Dette er utvilsomt den viktigste begivenheten i vår nyere historie, viktig nok til at en ny tidsregning ble innført etter at krigen var over.

···

Fra vest kom de grusomme svarte skip; fra den høyeste masten hang Slangens banner. Under ledelse av Kal'var'lenas--dronningens søster--la den mektige kaledeiske flåte ut for å møte Ormens tjenere, men våre magikere var hjelpeløse mot fiendens demoner.

···

Demonene hylte i drømmernes hoder, og gjorde dem sinnsyke. Bare Kalas kraft kunne holde dem på avstand. Den svarte hær marsjerte mot Kaldoc, for de visste at hvis Kaldoc falt, ville de andre lytte til Haÿyas fordervende ord. Men de svartekledde var ikke vant til den faste jord, og ikke en gang deres overlegne antall var nok til å knuse kaledeerne.

···

I de siste dager kom demonene til byene. De groteske ghouler herjet vilt med sitt hat, og la alt i ruiner.

···

...og da hun visste at det var blitt tatt hånd om, sovnet hun inn til evig søvn. Samme natt, da den nye dronning Kalinga ble salvet, viste Kalas engel seg for folket, og bød dem forlate sine ødelagte byer, og begi seg på vandring...

Nyere historie

År 0:
Taluqa. Det gamle Kaldociske rike går under i kampen mot den Onde Slangen Haÿya. Kala bestemmer at kaledeerne skal vandre fritt for bedre å kunne bekjempe Haÿya. Dronning Kal'var'dena av Kaldoc dør, og hennes datter Kalinga blir salvet som den første dronning for det frie kaledeiske folk.
År 8:
En gruppe yngre kaledeere savner livet i byene, og utvandrer til Geneland. Kalingas fetter Demufek gifter seg med datteren til kongen av Geneland, og blir kong Demefanes I når denne dør.
År 27:
Kalinga dør, Kalinda salves.
År 60:
Handelen blomstrer. Handelsruten til Kadilia gjenopprettes. Kaledeerne driver nå handel mellom Furitago, Geneland, Kadilia, Baktria, Shiraz og Taxila.
År 62:
Kalinda dør, Kalanda salves.
År 67:
Det gedrosiske folk viser stor interesse for Kala, og flere templer bygges til hennes ære.
År 68:
Furitagiske karavaner prøver å nå frem til Geneland og Kadilia, men blir stoppet og sendt tomhendt hjem. Forholdet til Furitago forsures.
År 69:
Dronning Kalanda gifter seg med kong Caspar av Gedrosia.

Furitago sender tungt bevæpnede karavaner over Kaledeisk territorium.

År 70:
Den furitagiske patriarks spesialutsending blir mottatt av Kalanda ved palasset i Gedral. Det diskuteres handelsavtaler, men etter at utsendingen prøver å myrde dronningen, erklærer Kaldoc og Gedrosia krig mot Furitago.

Dronningen føder en datter, Kalindek.

År 72:
Slaget ved Gedral. Etter lang tids beleiring ligger Gedral i ruiner. Den gedrosisk-kaledeiske hær angriper fra flere kanter og tvinger furitagerne tilbake over elven. Takket være kaledeernes tapre tokt bak frontlinjen lykkes det å bryte fiendens forsyningslinjer.
År 73:
En stor allianse mellom Kaldoc, Gedrosia, Taxila og Shiraz forfølger den furitagiske hær til hovedstaden. Patriarkatet viser seg å være en meget fornuftig forhandlingspartner, og kaledeerne oppnår meget fordelaktige avtaler. Furitago lover å avstå fra videre handel over kaledeisk territorium.
År 80:
Den baktriske gudekongen Nurph innleder sitt felttog mot Kaldociske handelssentra. Dronning Kalanda samler folket i forsvar, og det baktriske imperiet legges i grus.
År 84:
Under Kalandas statsbesøk i Taxila avsløres det av faraoen har deltatt i onde offerritualer for Haÿya. Han blir arrestert og ført bort av satara'yad'Kala.
År 85:
Det taxilske presteskapet liker dårlig kaledeernes innblanding i Taxilas indre anliggender. Kalanda blir myrdet av en taxilsk snikmorder, og den store alliansen blir oppløst. Kong Caspar drukner seg i elven når han hører at Kalanda er død. Deres eldste datter, Kalindek, blir salvet til dronning.
År 167:
Etter et langt liv (97 år), sovner Kalindek yad'Kala stille inn. Eneste gjenlevende datter, Kaldeka yad'Kala blir salvet til ny dronning.
År 175:
Dronning Kaldeka dør.
År 223:
 Det furitagiske Patriarkatet overgir makten til kong Kato I, og kroner ham til den første konge av kongeriket Furitago.
År 267:
Det ryktes at taxilerne har gjenopptatt gamle menneskeofringsritualer, og at faraoen har alliert seg med Haÿya. Dronning Kaldra kaller tilbake sin diplomatiske utsending i Taxila; hennes egen datter Kaldira.

Kaldira dør kort tid etter av en sykdom hun pådro seg i Taxila.

År 270:
Dronning Kaldra dør, og Kalyra blir salvet.
År 271:
Dronning Kalyra avslår å gifte seg med kongen av Furitago, og gifter seg i stedet med den unge prins Cedric av Geneland.
År 272:
Kasmenistanske røvere forstyrrer handelsrutene.
År 274:
Under ledelse av emir val-Deira rykker den kaledeiske hær frem for å bekjempe kasmenistanerne. Hæren blir først slått tilbake, men når Kalyra trer støttende til med sin garde, må barbarene bite i gresset.

Mens Kalyra er borte på felttog, ser taxilerne sitt snitt til å invadere Kaldoc, og plyndre karavaner og handelssteder. Deler av befolkningen, inkludert prins Cedric, blir ført vekk som slaver.

År 276:
Kalyra vender seierrik tilbake fra Kasmenistan, og samler en stor hær for å straffe de hedenske taxilerne.
År 277:
Taxila faller. Folket blir spredt, og landet strødd med salt. Kaledeerne blir befridd, og Kalyra finner Cedric, men han er alvorlig syk og dør etter kort tid. Kalyra vandrer ut i ørkenen og blir aldri sett igjen.
År 278:
Storvesir dal-Keshra regjerer folket på vegne av dronning Kalynna, som er for ung.
År 298:
Dronning Kalynna føder en datter, Kalzyna.
År 326:
Prins Malik utvandrer til Gordavia og gifter seg med kongens datter.
År 339:
Kalzira blir født, datter av Kalzyna.
År 345:
Kalynna dør, Kalzyna salves.
År 376:
Geneland legger under seg Gordavia og Etrivia.

Kalzyna trekker seg tibake, hennes datter Kalzira tar over som dronning.

År 437:
Kasmenistanske tropper observeres for første gang. De viser seg å ikke lenger være spredte røvere, men velutrustede, disiplinerte soldater. De legger under seg restene av det Shiraziske riket, og begynner å utgjøre en plage for handelen.
År 438:
Etter å ha blitt stanset i vest av furitagerne, oppdager kasmenistanerne kaledeerne, og innleder en blodig krig.
År 439:
Dronning Kalina innser at kasmenistanerne er overlegne i antall, og foreslår en fredsavtale for å sikre folket mot utryddelse. Den kasmenistanske khanen, vel vitende om at han ikke vil klare å ta kaledeerne med makt, aksepterer avtalen.

Dronningen sverger troskap til Khanen, og fortsetter å regjere Kaldoc, men nå som en provins under Kasmenistan. Livet går videre stort sett som før, bortsett fra at man nå må betale skatter og avgifter til Khanen.

År 456-460:
Kasmenistanerne sender stadig flere soldater til Kaldoc.
År 461:
Dronning Kalina dør, og hennes datter Kalenesha salves til dronning.
År 465:
Kasmenistanerne ser ut til å bygge opp en invasjonsstyre. Diplomatiske utsendinger blir sendt til Carintia og Furitago for å advare, men blir ikke hørt.
År 467:
Kasmenistanernes forsøk på å hindre religionsutøvelse fører til økt spenning mellom dronningen og den kasmenistanske Khanen.
År 468:
Kalenesha innser at kasmenistanerne nå begynner å bli farlig sterke, og setter igang tiltak for å styrke sin hær.
År 470:
Kasmenistanerne invaderer Carintia.
År 472:
Forholdet mellom kaledeerne og kasmenistanerne blir stadig verre på grunn av alle soldatene som oppholder seg på kaledeisk jord.
År 473:
Kalenesha inngår en avtale med Carintia om våpenleveranser og militær støtte.
År 474:
Det sprer seg pest blant de kasmenistanske troppene, som nå har nådd frem til elven Ga i Geneland. Kalenesha benytter anledningen, og starter et væpnet opprør mot den kasmenistanske okkupasjonsmakten. De kasmenistanske forsyningslinjene blir kuttet, og kasmenistanerne vender sterkt reduserte tilbake fra Carintia.
År 475:
Den kaledeiske hæren mottar noen få våpen fra Carintia.
År 476:
De kasmenistanske troppene er nesten beseiret når en ny klan ankommer fra Kasmenistan. Det utvikler seg en blodig konflikt.
År 477:
Kasmenistanerne massakrerer kaledeere ved oasen Qua'shal.
År 479:
Den kaledeiske motstanden er bortimot utslettet, takket være carintisk forræderi. Kaldoc settes under militært styre.
År 481:
Maidaan'akhira: Dronningen blir tatt til fange. Kalenesha, storvesiren, og deres familier blir myrdet, med unntak av Kaleneshas nyfødte datter som unnslipper, men som på et senere tidspunkt blir brakt til Kasmenistan, uvitende om sin opprinnelse. Satara'yad'Kala, dronningens livgarde, forsetter kampen, men blir slaktet ned til siste kvinne.
År 518:
Khan Ata Batu besøker Kaldoc. Kaleneshas datter, Kaledesha, blir funnet i Hafar al Bátin, en liten oase av strategisk betydning. Hun blir salvet til dronning, og gifter seg med Khanen.
År 519:
Kaledesha flytter til Kasmenistan, og utnevner et storvesir til å regjere mens hun er ute av landet. Kasmenistanerne tillater henne å utnevne noen få vesirer, men storvesiren er offisielt bare en symbolsk skikkelse.

Kasmenistanerne godtar at wali'ene håndhever kaledeiske lover blant kaledeere, og de tillater at kaledeerne administrerer en del "ufarlige" saker som de ikke har greie på selv; handel og kameloppdrett, blant annet.

Samtidig sender kasmenistanerne flere soldater til Kaldoc, og det begynner å oppstå uroligheter langs grensen mot Carintia. Skattene økes stadig for å kunne fø alle soldatene, og det begynner å bli vanskelig å klare seg i de fattigste områdene.

År 520:
Uroligheter i det sørlige Kaldoc gjør at Khanen innskjerper våpenreglene. Handelsreisende må nå leie inn kasmenistanere for å vokte karavanene. Det blir dessuten forbudt for kaledeere å møtes i grupper på mer enn femten personer, uten tillatelse.

En stadig større del av ansvaret for sivil administrasjon blir overlatt til kaledeiske embedskvinner. De kasmenistanske kommandantene er nå hovedsaklig militære ledere, men det er fremdeles de som utpeker embedskvinnene.

År 521:
Dronningen vender tilbake i Kaldoc, og reiser rundt for å samle støtte. En ung kvinne ved navn Sheherasade reiser rundt i landet og gjenreiser satara'yad'Kala. Kasmenistanerne forbereder invasjon av Carintia, og Visekongen av Geneland inviterer til et møte for å diskutere problemet.

Kaledeerne og carinterne inngår en allianse, og kaledeerne--under ledelse av satara'yad'Kala--begynner i hemmelighet å hjelpe carinterne med militære aksjoner mot kasmenistanerne i nord-Kaldoc. Avtaler om våpenleveranser blir inngått, og det blir opprettet et eksilområde i Carintia som dronningen kan flykte til hvis tilstanden i Kaldoc blir for ille.

Dronning Kaledesha og magikeren Hassan al-Zahir Zarruq drar til Aalamiyna--djinenens rike--for å hjelpe til i krigen mot de kasmenistanske åndene. Kaledeshas søster, Kalysha--en fremstående satara'yad'Kala--blir salvet til ny dronning.

Kasmenistanerne invaderer Carintia, og tar Goten og flere andre byer.

År 522:
Dronningen Kalysha har måttet flykte til eksilområdet, og herfra leder hun kampen mot kasmenistanerne, og arbeidet med å gjenoppbygge det kaledeiske samfunnet. Med seg har hun hoffet, og flere handelsfamilier. Carinterne har dessuten en ambassadør på stedet.