Kaledeernes
Religion og Kultur

Habibi Kaldoc
Sommeren 2002

 • Verdens skapelse
 • Kala og Kaledeerne
 • Lov og moral
 • Livet i ørkenen
 • Gjestfrihet
 • Khaal og qaraaba
 • Maktstrukturer
 • Fremmede folk
 • Kalender
 • Historie
 • Kart
 • Ordliste
 • Footnotes
 • Hvis du vil skrive ut kaledeerkompendiet, kan du laste det ned i PDF-format (1189k), eller i PostScript (2474k).

  Du kan også lese om det som har blitt endret siden forrige utgave.


  Tekst © Otto Skrove Bagge, 1997-2002
  Kan distribueres fritt i uendret tilstand. For nærmere opplysninger,
  kontakt otto@kaldoc.org
  Første versjon 1997, "Det gråtende hjerte".
  Andre versjon 1999, "Haremet".
  Tredje versjon 2001, "Stor Ståhei for Ingenting".
  Fjerde versjon 2002, "Habibi Kaldoc".