Stemningstekst  Kompendier  Praktisk  Påmelding  Laivsted 

Praktisk informasjon

Tid: Laiven holdes: 14.-17. april 2005

Sted: Træet gård I Hordaland

Træet gård har ikke strøm eller innlagt vann. Vann hentes i bekk/brønn.

Mat: Arrangørene står for middag fredag og lørdag. All annen mat tar man med selv, gjerne i samarbeid med din gruppe. Det er et kjøkken med en gassovn.

Transport: Deltagerne må selv komme seg til laivområdet. Vi hjelper til med å få bilkabalen til å gå opp.

Betaling: Laiven koster 350,-
 Kontonr: 1644 17 08584
Jakaens budbringer
c/o Eskil Saatvedt
Sygnagaten 9
5055 BERGEN

Medlemskap i Bergen turlag og BFIT medlemskap tilbys alle betalende deltagere på laiven.

Reglene for laiven:

  • Aldersgrensen er 16 år. Deltakere som er under 18 år må ha foresattes underskrift.

  • Deltakerne plikter å følge arrangørers anvisninger. Arrangører forbeholder seg retten til å bortvise deltagere som ikke lenger anses som egnet til å delta på arrangementet.

  • Deltakerne plikter å erstatte skader som er påført andre eller andres eiendeler. Arrangører tar ikke ansvar for tap eller skader under arrangementet.

  • Alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt under hele arrangementets varighet.

  • Brannsikkerhet: Blås alltid ut lys om du er siste person som forlater et rom. Alle lys slukkes før en legger seg. Ikke sett lys på brennbart underlag. Finner du uforsvarlig plasserte lys fjernes disse. Bruk lykter.

Kontaktinformasjon: Jakaens budbringer, c/o Eskil Saatvedt, Sygnagaten 9, 5055 BERGEN. TLf: 55 20 23 53 Mob: 91 73 97 38 E-post: eskil.saatvedt @ gmail.com

En laiv i Hildreheimen. 14.-17. april 2005. Hovedansvarlig Eskil Saatvedt.