Stemningstekst  Kompendier  Praktisk  Påmelding  Laivsted 
Påmelding til Jakaens Budbringer

Påmelding til Jakaens Budbringer

Laiven er full, dersom du melder deg på vil du bli satt på venteliste.
Du er hjertelig velkommen til å enten spille SiS, eller dukke opp en kveld, men må da skaffe transport selv.

Felt merket med * er obligatoriske

Fornavn (+ evt mellomnavn) *

Passfoto helst dimensjon 150
piksler høyt og 120 piksler
bredt, eller tilsvarende
forhold (10:8)
Etternavn *
Født (DD/MM-ÅÅÅÅ) *
Adresse
Postnr/Sted
Telefon
Mobil
E-mail
Mail-preferanse
Spesielle hensyn (allergier, fobier, etc...)
(Denne informasjonen vil bli slettet etter laiven og vil ikke gies videre.)
[-]   [+]
 
Ønsker BFIT medlemskap JaNei * 
Ønsker medlemskap i Bergen turlag
(Dette er inkludert i prisen og vi sparer penger på leie)
JaNei * 

Regler for laiven:
  • Aldersgrensen er 16 år. Deltakere som er under 18 år må ha foresattes underskrift.

  • Deltakerne plikter å følge arrangørers anvisninger. Arrangører forbeholder seg retten til å bortvise deltagere som ikke lenger anses som egnet til å delta på arrangementet.

  • Deltakerne plikter å erstatte skader som er påført andre eller andres eiendeler. Arrangører tar ikke ansvar for tap eller skader under arrangementet.

  • Alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt under hele arrangementets varighet.

  • Blås alltid ut lys om du er siste person som forlater et rom. Alle lys slukkes før en legger seg. Ikke sett lys på brennbart underlag. Finner du uforsvarlig plasserte lys fjernes disse. Bruk lykter.

Godkjenner reglene for laiven
JaNei * 
 
Annet
[-] [+]
 
En laiv i Hildreheimen. 14.-17. april 2005. Hovedansvarlig Eskil Saatvedt.