Stemningstekst  Kompendier  Praktisk  Påmelding  Laivsted 

Settingen:
Langt nord i Gordavias utmark er det langt mellom gårdene. Det er godt med plass, men livet er hardt. Blant høye fjelltopper og dype daler bor det folk, så langt fra byer og tettsteder at skattefuten ikke dukker opp og de underjordiske kommer rakende på tunet. Her ligger en liten veistasjon, en forlatt gård som pilegrimer bruker når de skal til Chios. Det er to dager til nærmeste sted med mer enn noen få hus, to timer til nærmeste gård. Veistasjonen, blir brukt av smuglere, folk som vil unngå lovens lange arm, lovløse som kommer ned fra fjellet for å skaffe seg mat eller tak over hodet, sigøynere på flukt fra tronens bannlysning og andre som ikke vil at verden skal vite hva de holder på med.

Vår ide om laiven:
Å la spillerne spille noen av de mer tvilsomme elementene i Carintia, hekser, sigøynere, hedninger og lovløse. Det vil være SiS (skummelt i skogen) som dukker opp, magi og lysregler, plotting og intriger. Dette gjør vi for å vise Hildreheimen fra en annen side enn det som har blitt gjort på de siste laivene. Det vil også være en laiv hvor veldig mange av rollene er på skyggesiden, og det blir en mørkere setting enn en del tidligere laiver.

Noen av plottene fra tidligere laiver trekkes videre, men det er absolutt ingen forutsetning at man skal kjenne til disse. Det er heller ingen forutsetning at du har spilt i Hildreheimen før.

Spillestil:
Vi ser for oss enn utagerende spillestil. Både når det gjelder kroppsspråk og kostymer. Dette er anledningen til å dukke opp i kostymer som du ellers ikke ville brukt på laiv. Karikér gjerne rollen.

Rollefordeling:
De rollene som ikke alt er delt ut vil bli skrevet som unisex roller og fordelt etterhvert som påmeldingene kommer inn. Dette for å unngå rollefordeling basert på kjønn.

Arrangørhjelp
Det er behov for personer som vil være med å hjelpe arrangørene før, etter og under arrangementet. Dette gjelder rydding av sted før og etter laiven, middagslaging, vannbæring, SiS'ing, iscenesetting av spesielle situasjoner etc. Meld deg gjerne på som SiS/medarrangør.

En laiv i Hildreheimen. 14.-17. april 2005. Hovedansvarlig Eskil Saatvedt.