Gå tilbake til Adel og Overklasse
Gå opp til Top
Gå frem til Religion

Sladder

"All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident."
- Arthur Schopenhauer
Dette kapittelet vil være i stadig endring, siden sladder ofte endrer seg, og hva folk har hørt er varierende.

Har du hørt noe sladder? Har du sett noe som er verdt å vite? Er det født en tohodet kalv på nabogården? Vet du noe om tilstanden i Partha? Skriv det inn i boksen nedenfor og trykk send.