Gå tilbake til Sladder
Gå opp til Top

Religion

"Science without religion is lame, religion without science is blind."
-Albert Einstein

Gudene

Gudene er alle tilbedt på lik linje av folket, ingen av dem er anset som "onde", de utfører kun sine gjerninger som en del av sin eksistens. Om man dog ikke finner tanken på f.eks. sykdom forlokkende ber man denne gud vende sitt blikk bort fra en, eller, om så skulle være nødvendig, helbrede en. For den som gir kan også ta, den som ødelegger kan gjenskape.

Sardona
Gudinne for skapelse og fødsel, som blåser liv i alle nyfødte og gir kraft til hvert frø. Hun er visdommens mor. Sardona er verdens skaper, og skapte i begynnelsen sin bror og ektemann Patras. Og sammen skapte de verden og de to første menneskene, Barr og Una, som var pålagt å befolke verden. Sardona skjenket dem sjelens og tankenes kraft.
Patras
Gud for værende og liv, som opprettholder verdens gang og balanse. Han er gudenes konge. Patras gav menneskene ilden som brenner i deres hjerter og driver dem.
Samosata
Hun er gudinne for ødeleggelse og død, herskerinne over de døde sjelers haller. Magiens opphav. Samosota er Sardonas og Patras søster. Livets ende vil søke tilflukt i hennes fang, i hennes saler. Hennes saler er mange. I dem kan man høre glede og latter, frykt og bitterhet, hat og kjærlighet. Ingen vet hvilken sal en kommer i og om en kan flytte til en annen, men det har mye å si hvordan en har levd sitt liv tidligere. En mann med navnet Dovv (sønn av Larissa), som ledet sitt folk, fikk tre barn med Samosata; Telos, Fokos og Hypata. Samosota forlot dem etter tolv år.
Larissa
Gudinne for fruktbarhet og seksualitet, vårens gudinne, giver av graviditet, kjærlighetens opphav, vårens gudinne. Tvilling til Luccerus.
Luccerus
Gud for fruktbarhet og seksualitet, såkornets velsigner, mannskraftens oppkomme. Larissa og Luccerus er tvillinger og barn av Patras og Sardona. De kom til verden for å gi menneskene drifter og lære dem hvordan de selv kunne skape liv. Luccerus og Larissa var ikke bare søsken og tvillinger, de var beste venner som alltid stilte opp for hverandre. For mange familier symboliserer de også søskenkjærlighet.
Hypata
Gudinne for skapelsens smerte og fødselssmerter, og drømmenes opphav. Hypata er datter av Samosata og Dovv. Hun har to brødre; Telos og Fokos. Hypata ble mor til mange og lærte sitt avkom å ære gudene. Hennes egen mor hadde tidlig forlatt sine barn og gav Dovv et løfte om å aldri røre deres felles barn. Samosata ville aldri la dem komme ned i de dødes haller. Da barna var trette av verden og fikk vite om dette løfte, var deres sorg og fortvilelse stor. Hypata svor hun aldri skulle føde mer, og at den kvinne som etter den dag skulle føde, aldri kunne gjøre dette uten smerte.
Boiai
Gud for husdyr og vilt, jegeren, rovdyrenes hersker, skogens konge, de grønne engers ånd, den behornede. Gudene skapte ham av de ville marker. Han lærte menneskene å jakte, å samle horder og ferdes trygt i ville land.
Parnos
Gud for hjemmets beskyttelse og regn, nattens fiende og ildens opphav. Gudene skapte Parnos av de åpne trygge stedene. Han lærte menneskene å bygge hus og holde åker. Han gav dem ilden til å være menneskets venn og vern.
Alalia
Gudinne for rus og galskap, vinens velsigner, veien til innsikt. Alalia er datter av den skjønne Gelasie (datter av Fokos og Larissa), som var kjent over hele verden. Alt hva hun berørte ble frodig og vakkert. Hennes ønske var at verden måtte bli et vakkert sted å leve. Med Pavlos fødte hun Alalia. Alalias hager bugner alltid av frukter av alle slag. Hun er den som stadig undrer seg over hvordan ting henger sammen og løses opp. Frukten fra hennes hager kunne bli til den søteste vin der gav henne innsikt og forståelse i saker og ting hun tidligere ikke hadde forstått. Den vin som brygges i hennes navn vil føre til alt godt, for sannheten kan skues i rusen.
Telos
Gud for krig, voldsdåd og mot. Telos var et av Dovv og Samosata sine tre barn. Telos ble en stor jeger og en modig mann. Da han fikk vite hva hans far hadde fått hans mor til å love (å aldri røre deres barn), ble han rasene og hevnet seg ved å ta sitt fars liv.
Fokos
Gud for sykdom og sult. Fokos var bonde. Da hans mor forlot ham og hans søsken, var hans sorg stor. Og han svor ved dette, å hjemsøke menneskene til tidenes slutt med sult og sykdom, for at la dem alle i et øyeblikk be hans mor om velsignelse.
Diapa
Gudinne for barmhjertig alderdomsdød, høstens herskerinne. Hypata er Diapas mor, og hennes far er Luccerus. Diapa elsket alle; både menneske, dyr og blomster, og hun så med stor sorg på handlingene til sine onkler. Hun gråt over menneskenes skjebne. Hun lovet at så lenge det fantes et menneske som så den velsignelse døden var, ville hun hjelpe det å finne ro i døden.

Prester

Religionens øverste hode er Patriarken i Chios, hvis makt mange sidestiller med Kongens. Under ham regnes tre erkekardinaler og ni kardinaler. Disse menn styrer erkebiskopene av Etriva, Geneland og Gordavia, og biskopene i alle rikets større byer. Folk flest på sin side har mest kontakt med prestene, som holder til i alle byer og tettsteder. Enkelte steder er dog så små og tynt befolket at prestene ofte må reise fra grend til grend.

Prester og prestinner finner man i de fleste templer. Disse er høyt respektert blant folk i landet,(dog prestenes uttalelser er mer verdsatt enn prestinnenes). Dette vet de fleste prester selv også.

Nonner

Nonner er ofte i tjeneste for prester. I motsetning av prester, som forkynner og taler ut til folk i store forsamlinger, er nonnene noe mer tilbaketrukne. Deres oppgaver er ofte å gjøre klart til seremonier, stelle i og rundt tempelet, reise ut til folk som har vanskeligheter med å komme seg til templene. I noen templer fungerer nonnene også som kor mens presten taler.

Sekter og annen tro

Innenfor den genelandske gudetro finnes det ekstremister og sekter som utøver sin tro på en litt annerledes måte en majoriteten i landet. Det finnes sekter som ofrer sitt førstefødte barn til ære for Hypata. Å spise varmt løvehjerte gir enn mann mot og styrke, mener noen. I enkelte klaner eller sekter er fremdeles blodhevn viktig for å beholde familiens ære. Dette er bare noen få eksempler på hvordan andre sekter utøver sin tro. Ingen slike sekter er lovlige eller aksepterte.

Det finnes en del faste tradisjoner for religiøs praksis i Carintia.

Magi og Verdensbilde

Så og si alle folkene som bor i Hildreheimen, tror på magi. De bruker det som sin forklaringsmodell på alt det de ikke forstår, og således vil mange ha historier å fortelle om magi de har opplevd i sine liv. Noen har kanskje sett alver, eller i alle fall blusset fra deres bål ute på myrene når de danser om nettene. Og man vet med en gang om det er et alvebål, for det lyser ikke helt på samme måte som vår ild.

Ikke bare forklarer man hendelser som er uvanlige eller uforklarlige utifra det vitenskapelige ståstedet i Hildreheimen, men også i situasjoner hvor det er vanskelig å godta den alternative forklaringen. Eksempler på dette kan være handlinger som er for onde til å godta, slik som bestialske mord. Det kan også være vanskelig å godta en ektefelles utroskap og det er da gjerne ønskelig å tillegge disse handlingene et element av magisk tvang.

Det er også kjent at den onde guden, Jakaen, står bak mange av de onde handlingene utført av mennesker. De er da viljeløse i varierende grad, og kan ikke belastes for det onde de gjør. Som oftest er det likevel nødvendig å drepe dem for å gjøre slutt på ondskapen, siden det ikke er lett å fjerne Jakaens innflytelse.

Det finnes mange overnaturlige vesner, småfolk og underjordiske som man med rette frykter og gjør livet mer behagelig for slik at de lar en leve i fred.

Det finnes også mange historier om gudenes gjerninger.