Gå tilbake til Kultur
Gå opp til Top
Gå frem til Historie

Tro og Religion

Årene har ferdes videre
med mine bønner ubesvart
og Hases klokke
varsler kveld fra sin topp,
lyder underlig langt borte.

Det som er felles for religionen i bystatene er at graden av organisering og sentralisering er liten. Folk tror stort sett på Kami og Oni, men uten at det har stor betydning for dagliglivet. Det finnes ikke noe sentralt preste- eller munkevesen som bruker religionen som sin maktbase. De klostrene som finnes, ligger stort sett langt fra folk og har liten eller ingen politisk makt.

Den viktigste manifestasjonen av troen på ånder er templene som er bygget svært mange steder. Disse varierer veldig i størrelse, utsmykking og aktivitet.

De ritualene som er allmenne (dåp, ekteskap og begravelse) har bare i liten grad religiøst preg. Den som gjennomfører ritualet (vanligvis en prest, lensmann eller annen «offisiell» person) ber gjerne Kami om å hjelpe vedkommende, men dette er nok mest en gammel tradisjon og mindre ekte tro.

Et rituale som stort sett er felles for alle i bystatene, er at man besøker sin families gravsted sent på høsten, på en dag som kalles Bon's dag, etter en kjent Oni som vokter de døde. I tidligere tider brukte man denne dagen til å be Bon passe ekstra godt på ens egne, men nå til dags bruker man det like mye som en anledning til å minnes de som har gått bort.

Kami

Kami er de forskjellige «vanlige» åndene som finnes i naturen. Noen av dem er helt spesielle mennesker som lever videre etter døden, men de fleste har alltid vært der. I mange av de gamle legendene / historiene har Kami viktige roller. Hvorvidt folk flest egentlig tror på disse historiene er noe uklart, men lærde og dannede mennesker forstår nok at historiene ikke alltid er bokstavelig ment.

Det hender, men svært sjeldent, at «vanlige mennesker» møter Kami. De fleste vet nok om et par kjente eller gamle slektninger det har skjedd med. Ofte vil en Kami-opplevelse være såpass personlig / viktig at personen gjerne holder den (eller i alle fall detaljene i hva som skjedde) for seg selv.

Warashi

En Warashi er en Kami som vokter et hjem, en bolig. Det gir lykke og fremgang å ha en Warashi i sitt hus. Vanligvis holder en Warashi seg skjult, men noen ganger kan den vise seg som et barn, ofte en liten jente.

Numbe

En Numbe er en Kami som følger en bestemt person og hjelper ham eller henne gjennom livet. Hvis en person er svært flink / heldig sier man gjerne at personen må ha en Numbe.

Oni

Oni er onde ånder, som ofte har blitt til på grunn av udåder eller forbrytelser. Svært onde mennesker kan også bli til Oni. Vanlige folk frykter Oni, og skylder gjerne på dem når ulykker rammer dem.

Oni viser seg nesten aldri direkte, bare gjennom ting som skjer i naturen eller folk. Galskap eller sykdom kommer vanligvis av Oni.

Det sies (i alle fall i noen teaterstykker) at det finnes magiske bønner som beskytter deg mot Oni. Men akkurat hvordan disse er virker det ikke som om noen vet.

Tengu

En kjent type oni er tengu. Tengu ser ut som en høy mann med lang nese og et rødsprengt ansikt. Selv om de ikke har vinger, kan de fly. De går med tre-sandaler og bærer en magisk vifte laget av fuglefjær som de kan lage tornadoer med.

Det sies at tengu ikke ønsker at menneskenes samfunn skal bli stabilt og mektig, derfor oppfordrer de til krig og ufred. Noen mener Yoshitsune ble trent opp av en tengu.

Kappa

Oni som finnes i vann eller elver er ofte kappa. Disse ser ut som en slags forvokste skilpadder. De er svært ondskapsfulle, og dreper folk ved å rive ut innvollene deres. Deres eneste svakhet er uttørking, de må alltid holde hodet sitt fuktig.

Ellers sies det at kappa er svært glade i frisk agurk, som er en sjelden delikatesse i bystatene. Derfor kalles sushi med agurk gjerne for «Kappa-maki».

Henge

Hva skal jeg gjøre?
Så mange netter har du ikke kommet
med din sang, gjøk,
at jeg valgte ikke å vente -
til duskregnet fylte himmelen.

Henge er ville dyr som kan skape seg om til mennesker. Det finnes mange legender om Henge. Henge av rev skaper seg ofte om til en kvinne, og forfører en mann. Hun kan da få barn med mannen, og dette barnet blir også Henge. Henge av hund kan gjøre seg om til enten en mann (ofte en munk) eller en gjenstand.

Henge kan også skape illusjoner. De kan få blader til å se ut som penger, eller kumøkk til å se ut som mat. Disse illusjonene er aldri perfekte, så en vis mann kan gjennomskue dem.

Gaki

Gaki er konstant sultne. De spiser alt, men er særlig ute etter menneskekjøtt og blod. De ser ut som høye, tynne, skinn-og-bein skikkelser.

Kakashi

Kakashi er en Oni som egentlig ikke finnes. Man bruker trusler om Kakashi for å skremme unger til å spise maten sin, figurer av ham til å holde fugler vekk fra hagen osv. Ingen ville bruke en ekte Oni til noe slikt, i tilfelle han dukket opp.

Når man tegner Kakashi, bruker man bare (bystat-)bokstaver. En stor 'O' blir hele hodet, en 'E' hvert øyne. 'ENG' blir nesen, og 'EI' munnen.

Guder

På 600- og 700-tallet var det en del gudetro. Folk trodde på guder som beskyttet og hjalp forskjellige folkegrupper. Disse gudene ble imidlertid mindre populære, og har i dag (1443) stort sett bare historisk interesse. Noen av munkene studerer visstnok de gamle gudene.

I Musashi-myrene
ferdes jeg, aldri sliten -
i høstens makt.
Hvilken vind vil blåse
hvor endelig slettene ender?

De to mest kjente gudene er Fujin og Raijin. Fujin var vindguden og Raijin tordenguden. Fujin framstilles vanligvis som en muskuløs mann med en stor tøysekk. I denne sekken har han vindene. Raijin fremstilles også muskuløs, med en gruppe trommer omkring seg. Med disse trommene lager han torden.

Unntak

Skjuler alt,
fortsatt her i mitt fjellenes hjem
snøen faller -
etterlater ikke et spor som viser
vårens ankomst.

Det finnes noen sterkt religiøse grupper rundt omkring i bystatland. I fjellene er det noen klostre, hvor det finnes munker som tildels tilber forskjellige gamle guder.

Det fantes også en bystat, Herthilim, som hadde et helt eget religiøst (og kulturelt) system, men denne ble rasert av styrker fra Chratum i 1293.