Gå tilbake til Geografi
Gå opp til Top
Gå frem til Kultur

Politikk

Andre land

Ingen bor nå
under de brutte bjelkene
i utposten ved Fuwa;
her besøker bare
høstens vind.

Forholdet til Kasmenistan har alltid vært dårlig. Heldigvis er bystatene svært vanskelige å invadere. Byene er alle bygget for å kunne forsvare seg effektivt mot mobile angripere. Det finnes også en gammel rekke med vaktposter langs grensen mot Kasmenistan, men bare noen få av disse er fortsatt bemannet. Det er nemlig svært lenge siden det har vært noen militær aktivitet på Kasmenistansk side. De er nok opptatt på andre fronter.

Det politiske forholdet til Kadilia har vært ganske bra så lenge man kan huske. Det har nok en del å gjøre med at fjellkjeden som Kadilia ligger på den andre siden av, hindrer enhver form for invasjon. Det finnes bare noen få, smale pass gjennom fjellkjeden, og de er bevoktet på begge sider.

Bystatenes styre

Bystatene har alle omtrent samme maktstruktur, selv om titlene og slikt varierer noe. Den øverste herskeren i hver by er sultanen. Han har en gruppe vizirer, ledet av en stor-vizir, som veileder ham og tar seg av mindre saker. Denne gruppen kalles for Divan. Vizirene velges av byens råd, som gjerne består av de eldste og mest respekterte fra de viktige familiene.

Det finnes også en gruppe dommere i hver bystat, ledet av en Kadu - den øverste dommeren. Disse dømmer ikke forbrytere, men de avgjør tvister, for eksempel i forbindelse med handel. Forbrytere dømmes og straffes av sultanen, ved storvizirens menn. I mer avsidesliggende distrikter finnes det lensmenn, som opprettholder lov og orden på vegne av sultanen. Akkurat hva som er lov og ikke lov er det lensmannen selv som bestemmer - skriftlige lover finnes og gjelder bare i selve bystatene.

Militære

Den største militære styrken i bystatene er karavanevaktene. Det finnes også mindre hærer i de forskjellige bystatene. De består av omtrent halvparten offiserer (nesten utelukkende samuraier) og halvparten frivillige (yrkes-)soldater.

Samuraiene har kompliserte regler og rutiner for hvordan de kan og skal oppføre seg. De finnes noen få «herreløse» samuraier, som kalles ronin. Disse er ikke medlem av noen hær, men selger sine tjenester til dem som betaler (enkeltpersoner eller organisasjoner). De fleste ronin har noe lavere status enn samuraier som tjener en sultan.