Gå frem til Det Gråtende Hjerte
Gå opp til Top
Gå tilbake til Haremet

Bjørgestølen

Sommerlaiv 1998

Også her ble nye og spennende fremmede kulturer utforsket. Bystatkulturen var visuelt sett basert på Japan, mens den politiske organiseringen var som 1500-tallet i Nord-Italia. En av disse bystatene hadde Bjørgestølen som en av sine kolonier. Dette var et nordisk bondesamfunn fra middelalderen. Laiven ble laget av Magnus Alvestad og Torgny Aanderaa og omtrent 50 spillere var med. Vi spilte på Flatøystølen i Bergsdalen som forøvrig er vestlandets fremste nedbørsfelt. Ingen som var på laiven har noen grunn til å tvile på det.

I Hildreheimen ligger dette stedet langt øst for alle de andre stedene det har vært spilt tidligere. På Bjørgestølen var det mange av de innfødte som hadde glemt sin egen gamle kultur, og tradisjonene var ikke lenger overholdt. For mange av disse var det viktig å finne tilbake til røttene. For de besøkende fra bystatene ville det bli vanskeligere å kontrollere sin koloni om de kom nærmere sin egen historie.

En av mange gode minner fra laiven er sangene som ble laget spesielt til arrangementet. Disse og andre sanger som vi ofte bruker på laivene, er å finne i sangboken. (Desverre er det en del sanger som må utelates pga. opphavsrett.)