Gå opp til Top
Gå tilbake til Drageridderens Død

Bergen Frie Improvisasjonsteater

Nyhetsbrev fra BFIT.

BFIT er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som skal fremme fritt improvisasjonsteater her på Vestlandet. Organisasjonen skal samle kunnskap og materiell, og støtte medlemmer som ønsker å arrangere BFIT-arrangementer.

Fritt improvisasjonsteater, også kjent som levende rollespill eller laiv, er en teaterlek hvor spillerne improviserer ut fra en rollebeskrivelse de har fått utdelt. Arrangørene har på forhånd satt opp relasjoner og konflikter mellom rollepersjonene, men det er opp til spillerne selv å avgjøre hva som skal skje. Spenningen og fasinasjonen ligger i å prøve å sette seg inn i en rolle og et miljø som mange ganger er helt forskjellig fra vår vanlige hverdag.

De fleste av laivene satt i Hildreheimen har vært BFIT-laiver og det er vanskelig for mange gammel laivere å tenke seg den ene uten den andre.